O Nas

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie kultury, organizuje również życie kulturalne na terenie miasta i gminy. Siedziba placówki znajduje się w pomieszczeniach przy hali sportowej w Gąbinie. Z bogatej oferty kulturalnej MGOK korzysta liczna grupa mieszkańców miasta i regionu. Działalność ośrodka obejmuje wiele obszarów, między innymi: zajęcia taneczne dla dzieci i młodzierzy, Uniwersytet Trzecziego Wieku, Koło Plastyczne oraz koło teatralne funkcjonujące pod nazwą Amatorski Teatr Niewielki w Gąbnie.

Historia

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Gąbinie został powołany do istnienia 26 października 1976 roku. Powstał z inicjatywy Janiny Brzezińskiej, dyrektora Szkoły Podstawowe w Czermnie. Pani Brzezińska już we wcześniejszych latach dała się poznać jako doskonały organizator i działacz kulturalny na ziemi gąbińskiej. W 1969 roku utworzyła czermiński zespół folklorystyczny. Działała również na rzecz zachowania lokalnych, ludowych zwyczajów, zbierając materiały (fotografie, wywiady, nagrania) i odtwarzając m.in. tradycyjne wiejskie wesele (zrealizowano 4-godzinny spektakl).

Historia c.d.

Gąbiński MGOK rozpoczyna swoją działalność w roku 1977. Pierwszą siedzibą placówki jest pomieszczenie w budynku przedszkola przy ul. Warszawskiej. W tym okresie (lata 70. i 80. XX wieku) powstają: Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej, zespół DDT oraz wokalno-instrumentalny SPG. Swoimi pokazami, uświetniają one lokalne wydarzenia. Zespół Pieśni i Tańca bierze udział w Centralnych Dożynkach w Piotrkowie Trybunalskim zaś SPG, daje koncerty w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sierpcu. Zajęcia zespołów tanecznych odbywają się w sali gimnastycznej przy gąbińskiej szkole podstawowej. W tym okresie MGOK zatrudnia trzy osoby – Danutę Balcerowską, która pełni rolę instruktora, akordeonistę Romualda Mailnowskiego oraz Andrzeja Rachockiego.

Historia c.d.

W roku 1985 rozpoczyna się remont kamienicy przy ul. Stary Rynek 14. To tam przeniesiona zostaje siedziba MGOK. Lokal posiada pomieszczenie dla grup wokalno-instrumentalnych a także świetlicę, w której organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży. W ramach ośrodka kultury swoją działalność rozwija Klub Seniora oraz funkcjonująca przy nim grupa śpiewacza. Dla mieszkańców organizowane są spotkania autorskie ze znanymi Polakami, m.in.: Damianem Damięckim, Anną Płoszaj, Bronisławem Cieślakiem czy Grażyną Brodzińską. Organizowane są także turnusy wypoczynkowe oraz wyjazdy dla członków zespołów i klubu seniora (m.in. do Torunia i Ciechocinka). Rozwija się lokalna scena muzyczna. Powstają nowe zespoły: punkowy Stan W oraz rockowy D-Truck, znany później pod nazwą DD-Truck. Działalność MGOK doceniona zostaje w Wojewódzkim Przeglądzie Dorobku Gmin w 1985 roku. Gąbin zajmuje drugi miejsce. Dyrektorem jest w tym czasie Ewa Gieras.
W roku 1989 stanowisko dyrektora placówki obejmuje Cezary Nyckowski, pełnoetatowym pracownikiem jest zaś Ewa Gieras. W roku 1990 wraz ze zmianami ustrojowymi przychodzą zmiany organizacyjne. Jednostka przechodzi pod zwierzchnictwo lokalnego samorządu (do tej pory podlegała pod Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Płocku). Ośrodek dalej pełni dotychczasowe role kulturalne. Jest współorganizatorem Dni Gąbina, które ze skromnej, lokalnej uroczystości przeistaczają się w duże kulturalne wydarzenie, przyciągające setki widzów i gwiazdy muzyczne ogólnokrajowego formatu. Przy gąbińskim MGOK funkcjonują zespoły taneczne (instruktorem tańca jest Joanna Pietrzak) i muzyczne oraz odnoszące duże sukcesy, prowadzone przez Dorotę Machałę, koło dramatyczne Maseczka. W latach 90. Powstaje zespół tańca nowoczesnego Tirli Tirli, który dwukrotnie zdobywa nagrodę Grand Prix oraz Nagrodę Publiczności na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Sierpcu. Ponadto ośrodek kultury jest organizatorem wystaw plastycznych, promujących lokalnych artystów oraz prezentujących prace wybitnych twórców z całego regionu.

Historia c.d.

W roku 1994 MGOK w Gąbinie zaczyna wydawać miesięcznik Echo Gąbina. Czasopismo poświęcone jest lokalnym wydarzeniom oraz sprawom kulturalnym. Redaktorem Echa zostaje dyrektor MGOK, Cezary Nyckowski.
Od 1998r. siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w nowym budynku, zlokalizowanym przy hali sportowej (ul. Jana Pawła II 16, w Gąbinie).
Pierwsza dekada XXI wieku to kontynuacja działalności kulturalnej miejsko gminnego ośrodka kultury. Placówka angażuje się w organizowanie uroczystości okolicznościowych i kulturalnych na terenie całej gminy. Rozwija również lokalną działalność artystyczną. Powstają nowe zespoły muzyczne m.in. Lester oraz RH+. W 2008 roku, pod kierunkiem Ewy Gieras powstaje grupa mażoretek. Zaraz po niej tworzona jest grupa młodsza, prowadzona przez Tolę Gieras.
W roku 2013 dyrektorem MGOK w Gąbinie zostaje Jarosław Domagała. Utworzony jest w tym czasie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Gąbińskiej, nawiązujący tradycją do zespołu o tej samej nazwie z lat 70. I 80. MGOK skupia się w tym czasie na promowaniu kultury wysokiej poprzez organizowanie Gąbińskiego Forum Kultury, koncertów m.in. muzyki klasycznej i sakralnej oraz publikacje opracowań poświęconym folklorowi ziemi gąbińskiej.
W 2015 roku powstaje Amatorski Teatr Niewielki – zrzeszenie lokalnych artystów i aktorów, wystawiające sztuki teatralne dla mieszkańców Miasta i Gminy Gąbin. W tym samym roku utworzone zostaje profesjonalne studio nagrań, utworzone dzięki dotacji ze środków Unii Europejskiej. Umożliwia ono rozwój zarówno zawodowym muzykom jak i artystom amatorom z całego regonu.
Od 1 marca 2018 roku MGOK posiada nowego dyrektora. Jest nim Pani Benedykta Wachowicz, dotychczasowy dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.
Opracowano na podstawie informacji zebranych od pracowników MGOK w Gąbinie, publikacji Dzieje Gąbina i okolic – J. Szczepański, Pułtusk 2013, archiwalnych wydań Echa Gąbina

 

Kadra

Informujemy, iż z dniem 1 marca 2018 roku nastąpiły zmiany personalne na stanowisku dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Gąbinie. Jarosława Domagałę zastąpiła Pani Benedykta Wachowicz, dotychczasowy dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gąbinie.

Podgląd galerii
Administracja
pracownik kulturalno-oświatowy, sekretarka
Justyna Słowikowska
Podgląd galerii
Plastyk, instruktor
Iwona Motylewska Białek absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na co dzień zajmująca się malarstwem, ceramiką i szeroko pojętą edukacją artystyczną
Iwona Motylewska-Białek
Podgląd galerii
Instruktor Tańca
Pasje do tańca odkryła w wieku 6 lat, gdy rozpoczęła naukę tańca towarzyskiego. Trenowała go przez wiele lat, pod okiem najlepszych polskich i zagranicznych trenerów. Sukcesy odnosiła od najmłodszych lat, wygrywając wielokrotnie Ogólnopolskie Turnieje Tańca Towarzyskiego.
Sandra Ramotowska
Avatar osoby - Jacek Klarzyński
Instruktor Gimnastyki
Instruktor Gimnastyki
Jacek Klarzyński
Podgląd galerii
Nauczyciel Języka Angielskiego
Nauczyciel Języka Angielskiego
Anna Charłusz

Plan zajęć

8
10
12
14
16
18
20
Poniedziałek
13:00 - 17:30
Zajęcia zewnętrzne
16:00 - 17:00
Uniwersytet Trzeciego Wieku - Gimnastyka
Sala gimnastyczna
16:45 - 18:00
No Name
sala MGOK
18:00 - 19:00
Trening Cardio
sala MGOK
18:00 - 20:00
Amatorski Taeatr Niewielki
gdzieś
Ładuję ...